Zapraszamy: pn - pt od 9:00 do 16:00 ♦ Adres: 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 55 E ♦ Tel +48 81 441 02 03 ♦ Kom +48 781 194 574 ♦ e-mail: ako.biuro@gmail.com

W ramach usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe AKO proponujemy Państwu:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów

 • sporządzenie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu PIT+28

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • kwalifikowanie i ujęcie dokumentów księgowych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług VAT

 • sporządzenie i przesłanie do US deklaracji PIT i VAT drogą elektroniczną

 • przesłanie drogą elektroniczną informacji o wysokości zaliczek i podatku oraz  przelewów do US

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Opracowanie Polityki rachunkowości.

 • Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym CIT-2

 • Przygotowywanie rozliczeń w podatku VAT,

 • Prowadzenie Statystyki GUS

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrachunkowego oraz rozliczenie CIT-8

Rozliczenia kadrowo-płacowe i ZUS

 • Prowadzenie w systemie elektronicznym ewidencji pracowników
 • Przygotowywanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy
 • Sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS właścicieli i pracowników
 • Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników
 • Sporządzanie na koniec roku PIT-11, PIT-40
 • Sporządzanie kartoteki wynagrodzeń pracowniczych

Copyright © AKO - biuro rachunkowe w Lublinie 2022

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.